Popularne metody nauczania gry na keyboardzie

Popularne metody nauczania gry na keyboardzie

Metoda tradycyjna

Nauka solfeżu i gra na keyboardzie

W metodzie tradycyjnej pierwszym krokiem jest nauka języka muzyki, czyli solfeżu. Polega to na ćwiczeniach wokalnych – próbie czytania notatek bez grania. To poznanie dźwięku każdej nuty, aby w pewnym momencie z samego zapisu melodii można było odczytać jej brzmienie i rytm. Jest to bardzo ważna część nauki gry na keyboardzie.

Poczucie rytmu

Nauka poczucia rytmu to element treningu słuchu. Rytm można wystukiwać palcami lub klaszcząc. Podczas takich ćwiczeń nauczysz się różnego tempa: całych nut, półnut, ćwierćnut, ósemek, trzydziestodwójek itd. Podstawą powinno być zrozumienie jakie są związki między tymi miarami. Jednym z bardziej skutecznych ćwiczeń jest granie różnych rytmów w jednakowym tempie.

Intonowanie struktur melodycznych

Holistyczne odczytywanie całych melodii jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na wyobrażenie sobie całego utworu jedynie za pomocą jego zapisu na papierze. Podczas początków nauki powinno się próbować odnajdywać znane struktury i starać się je odtwarzać w pamięci.

Koordynacja rąk 

Dobra koordynacja rąk jest konieczna przy płynnym odgrywaniu całych utworów. Warto pamiętać, aby dobrze przećwiczyć ten aspekt. Ponadto należy zwrócić uwagę na sylwetkę, która powinna być wyprostowana.

Uproszczona metoda

Metoda tradycyjna wymaga dużo pracy, co może się okazać frustrujące dla wielu osób. Taka metoda zajmuje całe lata praktyki, co może skutecznie zniechęcić niektóre osoby, które jedynie szukają nowego hobby. Pierwszym sposobem na szybszą i prostszą naukę gry na keyboardzie jest naśladowanie innej grającej osoby. Wymaga to silnego poziomu koncentracji oraz dobrej pamięci, więc niektórym przyjdzie z łatwością. Drugą możliwością jest nauka improwizacji. W skrócie polega to na graniu trzech akordów lewą ręką, podczas gdy prawa improwizuje melodie używając do tego wszystkich nut w skali. Metoda uproszczona sprawdzi się w przypadku, gdy gra na keyboardzie ma być jedynie hobby, a nie wielką pasją na całe życie.

Lekcje gry z prywatnym nauczycielem

Dla większości osób chcących się nauczyć gry na wysokim poziomie najlepszym rozwiązaniem mogą okazać się lekcje u prywatnego nauczyciela: Grzegorz Gibki – DomPełenMuzyki. Indywidualna współpraca z pewnością sprzyja nadrabianiu słabszych stron, przez nauka powinna przybrać na tempie oraz zostać przeprowadzona w sposób kompletny i kompetentny. Jest to również najlepsze rozwiązanie dla osób, którym brakuje motywacji lub ciężko jest samodzielnie wyznaczyć czas nauki. Ustalone godziny z nauczycielem spędza się w pełni na nauce, bez rozpraszania, więc jest to jeden z efektywniejszych sposobów pod względem czasu.